Hanna Hełpa, terapeuta refleksoterapii, technik masażysta

Hanna Hełpa

Tytuł licencjonowanego fizjoterapeuty uzyskała w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Dyplomowany Terapeuta Refleksoterapii, tytuł uzyskała w Polskim Instytucie Refleksologii.
26.06.2015 uzyskała tytuł Terapeuty Refleksoterapii drugiego stopnia.

Ukończyła dwuletnie Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu, po którym uzyskała tytuł Technika Masażysty.

Dyplomowany Instruktor zajęć Indor Cycling, FTI Cycling