Reha Clinic - Integracja sensoryczna

Czym jest integracja sensoryczna?

To sposób funkcjonowania i współdziałania narządów odbierania zmysłów, który umożliwia prawidłowe przetwarzanie bodźców przez układ nerwowy człowieka. Nasze poprawne funkcjonowanie zależy od pracy siedmiu systemów: czuciowego (dotykowego i proprioceptywnego), przedsionkowego, słuchowego, wzrokowego, węchowego i smakowego. Zaburzenia w odbieraniu jednego ze zmysłów powodują zaburzenia w funkcjonowaniu całego organizmu.

Jakie są przykładowe symptomy zaburzenia integracji sensorycznej?

 • słaba koordynacja ruchowa
 • problemy z utrzymaniem równowagi
 • lęk przed wysokością, ruchem, upadkiem
 • trudności w nauce jazdy na rowerze
 • trudności z naśladowaniem ruchów
 • niechęć do zabaw ruchowych
 • niechęć do obcinania włosów i paznokci, mycia twarzy, włosów, uszu
 • nadmierna ruchliwość, nadpobudliwość
 • problemy z koncentracją
 • obniżona lub podwyższona wrażliwość na bodźce z otoczenia
 • problemy emocjonalne
 • nieśmiałość
 • agresja, opóźniony rozwój mowy
 • kłopoty z czytaniem, pisaniem, liczeniem
 • brak dominacji ręki u dzieci powyżej czwartego roku życia
 • kłopoty z czynnościami samoobsługowymi (wiązanie butów, mycie zębów)
 • częste podpieranie głowy podczas zajęć przy biurku lub stole
 • niechęć do zabaw związanych z brudzeniem rąk
 • kłopoty z jedzeniem

Czym jest zaburzenie SI?

Nieprawidłowe odbieranie i przetwarzanie zmysłów skutkuje zaburzeniami w prawidłowym rozwoju dziecka. Dziecko może mieć problemy z przyswajaniem wiedzy szkolnej, rozwijaniem sprawności fizycznej, nawiązywaniem relacji z innymi dziećmi oraz z bliskimi.

Zaburzenia integracji sensorycznej zaburzają równowagę odbierania zmysłów, powodując nadwrażliwość lub podwrażliwość na bodźce. Oznaczać to może, że rzeczy dla prawidłowo rozwijającego się człowieka, jak np. dźwięki z otoczenia, dotyk ubrania na skórze, dla dziecka z zaburzeniami SI są drażniące, zbyt wyraziste, lub zupełnie niezauważalne.

Kłopoty z prawidłowym odbieraniem bodźców uniemożliwiają dziecku zdrowy i szczęśliwy rozwój oraz ograniczają jego potencjał.

Integracja sensoryczna - przykładowe powody wystąpienia zaburzeń u dziecka

 • w okresie ciąży
  • nasilone wymioty
  • palenie lub spożywanie alkoholu
  • nadciśnienie tętnicze
  • upadek lub inny uraz mechaniczny
  • silny stres
 • w czasie porodu
  • przedwczesny lub opóźniony poród
  • cesarskie cięcie
  • pępowina owinięta dookoła szyi dziecka
 • w okresie niemowlęcym
  • choroby którym towarzyszyła wysoka gorączka
  • negatywna reakcja na szczepionkę
  • przedłużająca się żółtaczka
Dla kogo ta terapia?

Dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, niemowląt, dzieci z porażeniem mózgowym, autyzmem, zespołem Downa, zespołem ADHD.

Jak wygląda terapia?
 • Etap 1 - Diagnoza
  • Na jej podstawie formułowany jest indywidualny program terapii
 • Etap 2 – Terapia
  • Zajęcia przyjmują formę zabawy, są atrakcyjne i ciekawe, dlatego dzieci uczestniczą w nich z chęcią. Terapia prowadzona jest na specjalnie do tego celu przygotowanej i wyposażonej sali
 • Etap 3 – Rediagnoza
  • Kontrola wyników, po przeprowadzonej terapii

Stosujemy techniki

 • TMH

  Cel to uruchomienie pokładów samoleczenia, które zlikwidują ból i podniosą Twój komfort życia

 • SI

  Poprawia umiejętność uczenia się, wpływa na lepszy rozwój ruchowy, emocjonalny i społeczny dziecka

 • C-S

  Wielka moc subtelnych technik uzdrawiania. Praca na pływach organizujących ludzkie ciało

 • Refleksoterapia

  Sposób na utrzymanie Twojego stanu zdrowia na stałe i pobudzanie organizmu do samoleczenia.