Zjazd Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym

Co to jest PTTMMH?

Jest to Towarzystwo, którego celem jest działanie na rzecz terapii manualnej holistycznej dr Rakowskiego. Towarzystwo zorganizowało w miniony weekend zjazd naukowy oraz walny zjazd zarządu. Jako Towarzysz tego ugrupowania (nie lubię się nazywać członkiem :)) zaproponowałem na forum zmiany, które mogłyby mieć wpływ na jeszcze lepsze postrzeganie Towarzystwa.

Co to za propozycje?

To propozycje wizerunkowe oraz stworzenie pakietu wspierajęcego nowych członków. Propozycja moja wywołała żywą dyskusję i w najbliższym czasie zostanie przegłosowana przez zarząd. Osobiście cieszę się, że jesteście otwarci na nowe sugestie, które są innowacyjne i bardzo rewolucyjne, które będą od nas wymagały jeszcze większej pracy.

Co na zjeździe naukowym?

Wielu uczestników podzieliło się z nami wiedzą na temat pracy z pacjentem, pochwaliło się swoimi dokonaniami i doświadczeniami w terapii zaburzeń narządu ruchu. Były to wystąpienia na temat aktywnej blizny, osteopatyczne podejście do terapii tarczycy, problem segmentu ruchowego kręgosłupa, biodra jako integralna część naszego ciała oraz psychofizyczność u kobiet. Wszystkie wystąpienia były bardzo ciekawe i merytoryczne.

Kto był na zjeździe?

Na spotkaniu zjawili się przedstawiciele sekcji Terapii Manualnej Tkanek Miękkich oraz sekcja Terapii Cranio Sacralnej Upledgera, którzy równiez podsumowali swoje roczne osiągnięcia naukowe oraz wygłosili na forum swoje spostrzeżenia w pracy.

Co po spotkaniu?

Po spotkaniu odbyła się uroczysta kolacja, która jeszcze bardziej nas skonsolidowała. Mam nadzieję, że wnioski z tak wspaniałego zjazdu zostaną wyciągnięte i tego typu spotkania będą się odbywały częściej.

Co ode mnie?

Dziękuję wszystkim, którzy koordynowali mój pomysł rewitalizacji Towarzystwa. Dziękuję za wsparcie przed, podczas i po przemówieniu. Było to dla mnie ogromne, pozytywne doświadczenie.