Celina Kontek, Master Instruktor Team ICG

Kim jest trener personalny i dlaczego warto z nim ćwiczyć?

Trener personalny, to taki anioł stróż podczas treningu i poza nim. To osoba z doświadczeniem i wiedzą teoretyczną i praktyczną na temat zdrowia, treningu i ćwiczeń.

Dlaczego poza salą ćwiczeń?

Praca z klientem nie powinna kończyć się w sali ćwiczeń. Wiedza i doświadczenie powinno być przekazywane przez cały czas, a nie tylko podczas jednej godziny w siłowni. To pewien sposób na życie. Nawyki zdrowotne, dieta, styl bycia to wskazówki wygłaszane przez trenera personalnego.

Jak powinien wyglądać trening z trenerem personalnym?

Wszystko zależy jaki mamy cel, ale teoretycznie wygląda podobnie, część wstępna, zadanie główne i podsumowanie. Praktycznie to merytoryczny, dynamiczny, kreatywny i przede wszystkim skuteczny dobór ćwiczeń do osiągnięcia celu. Poza salą to wzór do naśladowania przez zawodnika.

Co to znaczy trening merytoryczny, dynamiczny, kreatywny i skuteczny?

Trener personalny musi mieć ogromną wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, dietetyki, dlatego merytoryczny. Stopniowanie trudności, ciągły progres to cechy dynamiki. Różnorodność ćwiczeń, metodyka nauczania, wykorzystanie przedmiotów to nic innego jak kreatywność. Osiągnięcie celu, realizowanie planu to skuteczność. Tych wszystkich cech musi dopilnować trener personalny.

Jak często powinno się trenować z trenerem?

Daleko nam do amerykańskiego stylu, że trener wręcz mieszka ze swoim podopiecznym, ale i tak można zauważyć duży postęp w tej kwestii w Polsce. Każdy duży fitness proponuje trenera personalnego swoim klientom. Nie jest to model idealny, ale warto spróbować i tego. Jeżeli chodzi o mikro cykl, to 2-3 razy w tygodniu jest wspaniałym wynikiem. Jeżeli chodzi o makro cykl to zawsze. Dla trenującego to przecież same korzyści.

Co to jest mikro i makro cykl?

Mikro cykl to najmniejsza jednostka treningowa, takie jedno spotkanie. Makro składa się z mikro cykli np. 3 treningi w tygodniu to 3 mikro cykle, 1 miesiąc to makro cykl.

Co w takim razie dostaniemy od trenera?

Stałą kontrolę i dobrze dobrany plan treningowy. Motywację i wsparcie techniczne przy ćwiczeniach. Pomoc w sprecyzowaniu celów. Merytoryczne podejście do tematu. Wiedzę na temat zdrowia, diety, stylu życia. Samemu trudno kontrolować to wszystko.

Jakie błędy popełniamy najczęściej trenując samemu?

Źle dobieramy plan treningowy. Utrwalamy złą technikę ćwiczeń. Zasób ćwiczeń jest zbyt mały. Brak celu jaki chcemy osiągnąć.

Jak wygląda trening ze mną?

Prowadzę zajęcia w kilku miejscach, ale najlepsze warunki stworzyliśmy w Reha Clinic. Zajęcia odbywają się tam codziennie a grupy liczą max 3-4 osoby. Dobieram klientów pod względem umiejętności, celu i indywidualnych możliwości. Proponuje im różne formy ruchu: pilates, indoor cycling, trx, pump czy nordic walking. Cały czas mam nad nimi nadzór, sprawdzam tętno, wagę i progres w treningu. Dzwonimy do siebie, odwiedzamy się i wzajemnie się motywujemy, wtedy mamy efekty.

Co ode mnie?

Trenara personalnego polecam każdemu, zarówno osobie początkującej, jak i tej zaawansowanej w ćwiczeniach. Trafne i merytoryczne podpowiedzi, mogą tylko pomóc w osiągnięciu założonego celu. Zapraszam na ćwiczenia do Reha Clinic.

Celina Kontek

Master Instruktor Team ICG
Trener personalny